0936412799 tranquang205@gmail.com

Địa điểm VinFast Hà Thành

Bản đồ trên Google Map

Chỉ dẫn đường đi cụ thể